Proiecte

Articles

Same Goals

 • „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngradit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal.”

  Constituţia României, articolul 31,
 • ” Accesul liber şi neîngradit al persoanei la orice informaţie de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţi publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate ale Parlamentului României.”

  Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,
 • Lipsa transparenţei decizionale, alături de alte carenţe ale activităţii de reglementare, conduce la încrederea scăzută a societăţii în forţa şi importanţa actelor normative.

  Transparency International,
 • Viziunea echipei mele pentru guvernare este bazată pe: transparență, responsabilitate, deschidere pentru dialog.

  Dacian Ciolos, prim-ministrul Romaniei