01/13 2016

Consultări publice privind revizuirea legilor transparenței

Dialog pentru o administrație publică transparentă și participativă – dezbatere MDRAP și MCPDC

Ce nemulțumiri aveți în legătură cu legislația accesului la informații de interes public/transparență decizională? Sunt aceste nemulțumiri datorate unui cadru legislativ ineficient sau unor practici de lucru neconforme cu principiile unei guvernări transparente și participative?

Joi, 14 ianuarie 2016, orele 12:00 – 15:00, Miniștrii Vasile Dîncu – Ministerul Dezvoltării Regionale și al Administrației Publice (MDRAP) și Violeta Alexandru- Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic (MCPDC) lansează, la sediul MDRAP, seria consultărilor publice privind oportunitatea revizuirii celor două legi-reper în domeniul transparenței și al accesului la informații de interes public (legea nr. 544/2001 și legea nr. 52/2003) cu scopul identificării, printr-un dialog activ cu societatea civilă, a celor mai relevante aspecte ce ar necesita îmbunătățiri la nivelul cadrului legal, la nivelul practicilor de lucru sau la nivelul ambelor aspecte.”

Oportunitatea revizuirii: 

Așa cum a fost gândită încă din anul 2001, prin Legea 544/2001 s-a dorit promovarea transparenței asupra treburilor publice și asigurării drepturilor cetățenilor și societății civile de a monitoriza activitatea autorităților și instituțiilor publice și folosirea resurselor financiare publice.
Evoluția tehnologiei, în special a tehnologiei comunicațiilor care a îmbunătățit timpul de transmitere al informațiilor oferă oportunitatea de a rezolva o mare parte din problemele cu care cetătenii și societatea civilă s-a confruntat în mai bine de 12 ani de la reformarea administrației publice prin informatizare și introducerea unor legi care facilitează dreptul la informație prin comunicare din oficiu.

Dacă dorim într-adevăr să ne axam pe doleanțele cetățenilor și a societății civile, și pentru a aplica eficient și productiv legile transparentei, trebuie să luăm în considerare disjuncția între autoritățile și instituțiile publice la care se face referire. Problema cu care ne confruntam, se regăsește îndeosebi în zona autorităților administrației publice centrale și locale, alese și numite.

Ce aspecte ce ar necesita îmbunătățiri:

Transparentizarea administrației publice prin mijloace electronice

– fiecare administrație publică să dețină o pagina de Internet (în momentul de fata multe primarii din mediul rural nu dețin, iar altele folosesc domenii înregistrate pe societăți comerciale sau persoane fizice.
– informațiile de interes public (categorii de informații afișate din oficiu) să fie obligatoriu a fi postate și în pagina de Internet.
– actualizarea listei de informații afișate din oficiu, ținând cont de cerințele cetățenilor și a societății civile. (achiziții publice, contracte servicii, etc)
– crearea unui template unic pentru categoria de informații afișate din oficiu. (în momentul de fata fiecare publica anumite informații pe unde apuca, în multe cazuri bugetul se regăsește într-o hotărâre de CL )
– sancțiuni eficiente pentru cazurile în care nu aplică legea transparenței decizionale sau informațiile publice (categorii de informații afișate din oficiu) nu sunt publicate.

Pe lângă aceste aspecte consideram ca ar fi necesara începerea unei dezbateri pentru implementarea unui program – BUGET ONLINE – pentru toate autoritățile publice locale și centrale alese. Cetățenii au dreptul de a vedea cum se cheltuie, cât se cheltuie și pe ce se cheltuie banul public.

Leave a Comment