01/17 2016

Cum faci o cerere de informatii publice

Unul dintre cele mai valoroase mecanisme ale democratiei este cel al cererii de informatii de interes public.  Inca din 2001 se poate face asta in Romania, dar nici o guvernare n-a dat in branci sa faca populara legea nr 544, cea care reglementeaza liberul acces la informatiile de interes public. Cu legea asta poti afla orice: de la cat castiga deputatul tau, pana la cat a cheltuit o primarie pe flori si artificii de Revelion.

Ce inseamna informaţii de interes public?

Sunt de interes public orice informaţii care se referă la sau rezultă din activităţile unei instituţii sau autorităţi publice ce utilizeaza sau administreaza resurse financiare publice, unei regii autonome, companii nationale, precum si oricarei societati comerciale aflate sub autoritatea unei autoritati publice centrale sau locale si la care statul roman sau, dupa caz, o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic ori majoritar. De exemplu, contractele de achizitii publice sunt prevazute expres in categoria informatiilor de interes public. La fel, contractele de privatizare.

La ce fel de informaţii de interes public ai acces liber?

Practic, la toate acele informatii care nu constituie secret de serviciu sau secret de stat. De la contracte de asfaltare pana la facturi telefonice, de la costul vazei de pe geamul primarului si pana la consumul de carburanti al masinii de serviciu, de la bugetul alocat gradinitei la care merge fiul tau pana la numele firmei care furnizeaza servicii de curatenie la scoala din cartier.

La cel fel de informaţii de interes public nu ai acces liber?

O parte dintre informaţiile clasificate, respectiv numai informatiile clasificate din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, precum si informatiile clasificate care privesc deliberările autorităţilor şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. Informatiile clasificate se impart in 2 mari categorii: Secrete de stat (informatiile care privesc securitatea nationala, prin a caror divulgare se pot prejudicia siguranta nationala si apararea tarii) si Secrete de serviciu (informatiile a caror divulgare este de natura sa determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat). Legea e insa bine facuta, si interzice clasificarea ca secrete de stat a informaţiilor, datelor sau documentelor în scopul ascunderii încălcărilor legii, erorilor administrative, limitării accesului la informaţiile de interes public, restrângerii ilegale a exerciţiului unor drepturi ale vreunei persoane sau lezării altor interese legitime. Dacă astfel de informaţii au fost, totuşi, clasificate, orice persoană are dreptul să iniţieze o procedură pentru declasificarea lor. La fel, e interzis accesul la informatii despre persoane. De exemplu, datele privind starea sanatatii sunt cu caracter personal; pentru ocuparea unor anumite functii publice, legea prevede necesitatea unei bune stari de sanatate; datele privind sanatea unei persoane care ocupa astfel de functii publice, desi au caracter personal, devin informatii de interes public, intrucat sunt de natura sa afecteze capacitatea de exercitare a functiei publice. Alt exemplu: informaţiile din timpul anchetei penale, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare.

Cine poate solicita informaţii de interes public?

Orice persoană, fizică sau juridică, română sau străină poate cere informaţii de interes public. Solicitantul trebuie să-şi motiveze, să-şi justifice cererea? Nu, cererea nu trebuie justificată. Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi numai din “simplă curiozitate”, întrucât accesul la astfel de informaţii este liber, ceea ce presupune ca ele să se afle la dispoziţia tuturor.

Cum se comunica informaţiile de interes public?

Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Solicitantul trebuie, însă, să suporte costul serviciilor de copiere a documentelor pe care le cere. In general, acesta trebuie sa corespunda costului copiilor efectuate la unitati care desfasoara activitati de fotocopiere. O parte se comunică din oficiu (fără a fi nevoie de vreo cerere) sau la cererea, verbală sau scrisă, a solicitantului: cele care privesc organizarea şi funcţionarea autorităţii/instituţiei publice, datele de identificare (denumire, adresă, numere de telefon, fax, adrese electronice), structura organizatorică, sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil, programele şi strategiile proprii, liste cu documentele de interes public. Comunicarea din oficiu se realizează prin: publicarea, anual, a unui buletin informativ de către autorităţile/instituţiile publice; publicarea în Monitorul Oficial a unui raport de activitate de către autorităţile publice; organizarea la sediu a unui punct de informare-documentare: publicarea respectivelor informaţii în mijloacele de informare în masă; publicarea pe pagina de internet proprie.

Cum se face cererea de informatii publice?

Cererea poate fi verbala sau scrisa. Cererea verbală se adresează compartimentului/biroului de informare şi relaţii publice sau persoanei special desemnate în acest scop. Răspunsul se comunică pe loc, în cadrul unui program afişat la sediul instituţiei/autorităţii publice. Dacă informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să le ceară în scris. Cererea scrisă poate fi făcută pe hârtie sau pe suport electronic (e-mail). Ea trebuie să conţină: denumirea şi sediul autorităţii/insituţiei publice; numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului; care este informaţia solicitată, dacă se solicită copii de pe documente (cu indicarea cât mai exactă a acestora), disponibilitatea de a plăti costurile serviciilor de copiere a documentelor. Dacă solicitarea nu este de competenţa instituţiei/autorităţii publice sesizate, aceasta nu o va restitui persoanei, ci, în termen de 5 zile de la primire, o va trimite instituţiei/autorităţii competente şi va informa solicitantul despre aceasta.

In cat timp sunt obligati sa-ti raspunda?

Legea spune ca răspunsul se comunică pe loc, sau in 24 de ore, daca cererea se face si verbal si daca informatiile sunt disponibile. De mecanismul acesta se bucura mai mult presa, care, de obicei, stie exact ce informatii se pot obtine rapid si care necesita activitati de cautare/sinteza. Legea mai prevede termene de comunicare de: 5 zile, 10 zile şi 30 de zile. În termen de 5 zile de la primirea cererii se comunică în scris refuzul comunicării informaţiilor şi motivarea acestuia. În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii se comunică în scris informaţiile solicitate sau, în cazul în care au fost cerute informaţii complexe, faptul că ele vor fi comunicate în scris în termen de 30 zile de la înregistrare. În termen de 30 de zile de la înregistrare se comunică în scris informaţiile complexe, pentru care identificarea şi difuzarea necesită o durată de timp ce depăşeşte 10 zile. Nerespectarea termenelor legale pentru comunicarea în scris a refuzului sau a informaţiei echivalează cu refuzul nejustificat de rezolvare a cererii şi, implicit de aplicare a legii liberului acces la informaţiile de interes public.

Cum sanctionezi o autoritate care nu-ti comunica informatiile cerute?

Legea spune ca nu persoana care cere informatii trebuie sa dovedeasca dreptul sau de liber acces la o informatie de interes public. Acesta este prevazut expres de lege, ca principiu fundamental. Dimpotriva, de fiecare data cand refuza comunicarea oricarei informatii de interes public, autoritatea/institutia publica are obligatia sa faca dovada ca acea informatie este exceptata de la liberul acces. Daca nu face aceasta dovada, autoritatea/institutia publica nu poate refuza, in mod legal, comunicarea informatiei si poate fi data in judecata. Pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac : reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă. Reclamaţia administrativă constă într-o reclamaţie scrisă care se adresează conducătorului autorităţii/instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public. Se formulează în termen de 30 zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunostinţă de încălcarea dreptului. Reclamatia administrativa trebuie solutionata in termen de 15 zile de la primire, iar solutia la reclamatia administrativa trebuie comunicata solicitantului, indiferent daca reclamatia este admisa sau respinsa. Plângerea la instanţă se face impotriva refuzului de aplicare a Legii nr. 544/2001. Termenul de sesizare a instantei este de 30 zile si incepe sa curga de la data expirării termenelor de 5 zile, de 10 zile sau de 30 zile, in care autoritatea/institutia publica trebuie sa comunice refuzul sau informaţia, termene prevăzute în articolul 7 din Legea nr.544/2001. Plângerea la instanta este scutită de taxa de timbru. Plângerea se adresează, în primă instanţă, numai tribunalului, la alegerea petentului: tribunalul în a cărei rază teritorială domiciliază petentul sau tribunalul în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii/instituţiei publice.

Cum se face o cerere de informatii de interes public

In primul rand va recomandam sa utilizati noile tehnologii si sa cereti informatiile in format electronic. Cererea poate fi foarte simplu scrisa in Word si salvata in .PDF apoi trimisa prin email, iar raspunsul sa il cererti tot prin e-mail. In acest fel se economisesc resurse, iar institutia publica nu va mai poate percepe taxa de copiere.

Catre [denumirea autoritatii/institutiei publice], [sediul autoriatii/institutiei publice]

Subsemnatul [numele si prenumele persoanei fizice/juridice], domiciliat(a)/cu sediul în [domiciliul petitionarului/sediul persoanei juridice]. reprezentata de in calitate de, în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, va solicit comunicarea urmatoarelor informatii: [indicarea concreta, cat mai precisa si clara a informatiilor solicitate, evitandu-se termenii/formularile vagi, generice, echivoce, pentru a permite autoritatii/insitutiei publice identificarea corespunzatoare a informatiilor care trebuie comunicate].

Va solicit/solicitam ca informatiile sa-mi/sa ne fie comunicate in format electronic pe email la adresa ………..

Data/ Semnatura

……………………….

 

Document online – click pentru a-l deschidecerere-544

 

 

Nu uita sa dai un SHARE acestui articol, astfel incat si prietenii tai sa afle cat de usor se pot informa.

Sursa: myploiesti.ro, romaniacurata.ro, Ghid practic pentru accesul la informaţiile de interes public

Leave a Comment