Obiective

Obiectivele ADPLT se subsumează celui general, care are în vedere dezvoltarea comunităților locale din județul Timiș, acestea fiind:
1. Dezvoltarea capacităţii administrative a instituțiilor locale pentru implementarea unui management strategic şi transparent: inițiind programe în regim de parteneriat cu autoritățile publice, precum și prin asigurarea responsabilității, eficacității și legitimității administrației față de cetățean.
2. Creșterea participării active a cetățenilor la procesul decizional: prin capacitarea cetățenilor și creșterea gradului de implicare și conștientizare a propriilor drepturi.
3. Consolidarea democrației și a statului de drept: dezvoltând activități și proiecte prin metode de educației formală și non-formală privind problematici precum drepturile omului, responsabilitatea civică și socială, incluziunea minorităților, respectul pentru drepturile cetățeanului, egalitatea de șanse și dezvoltarea sustenabilă.


În vederea atingerii acestor obiective acțiunile derulate vizează:
• informarea cetățenilor privind probleme de interes public;
• dezvoltarea de programe în regim de parteneriat cu autoritățile publice;
• dezvoltarea de programe educaționale pentru copii și tineri;
• susținerea inființării de noi organizații neguvernamentale, reprezentative pentru interesele cetățenilor;
• educarea cetățenilor în ceea ce privește competențele, atribuțiile autorităților publice și a drepturilor cetățenești;
• organizarea de sondaje de opinie privind probleme de interes public;
• dezvoltarea unor activități și proiecte în sprijinul promovării drepturilor omului și a incluziunii sociale.