Copiii invizibili

Date: May 2018

Copiii invizibili – campanie de conștientizare și integrare a persoanelor fără “identitate”.

Cine sunt copiii invizibili?

Copiii invizibili sunt copiii care nu au acte de identitate, copiii neînregistrați, copiii a căror suferință este nevăzută sau tolerată de societate. Ei sunt vulnerabili la multe riscuri și în general sunt săraci și excluși din punct de vedere social. Acești copii nu se pot bucura de drepturile care în mod normal le sunt garantate.

Copiii invizibili sunt copiii care nu au CNP (cod numeric personal) și care în mod automat sunt privați de drepturi.

Ei nu au acces la servicii de educație, de sănătate și de protecție socială, inclusiv cele de prevenire a violenței, neglijării și exploatării.

Practic, pentru stat acești copii nu există.

Totuși, copiii invizibili sunt copiii de lângă noi, din comunitatea noastră și care provin din familii aflate în dificultate. De cele mai multe ori suferința lor este invizibilă, ceea ce îi face și pe ei invizibili. Acest fapt determină un risc crescut de a fi separați de familie.

Ei sunt în situația în care nu au acte de identitate, nu au mers niciodată la școală, nu beneficiază de alocațiile care li se cuvin sau pot fi expuși unor mari riscuri de neglijare, trafic, abuz, exploatare și violență sub diverse forme. Ei nu există pentru medicul de familie, pentru educator, învățător sau profesor, pentru asistentul social, pentru funcționarul de la primărie, pentru polițist, pentru preot și pentru fiecare cetățean din comunitate.

Comunitatea de mâine va fi comunitatea lor însă calitatea ei este responsabilitatea noastră, a tuturor!

Ce pierd copiii invizibili?

– DREPTUL LA ALOCAȚIE

– DREPTUL LA SERVICII DE EDUCAȚIE (grădiniță, școală)

– DREPTUL LA SERVICII MEDICALE GRATUITE (analize, vaccinuri)

 

Câți copii invizibili sunt în România?

Am întrebat, rând pe rând, Serviciile de Asistenta Socială locale, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Direcția de Evidentă a Persoanelor, Institutul National de Statistică, nimeni nu are o baza de date, statistici cu privire la acești copii.

Cine e responsabil?

Responsabilitatea înregistrării copiilor nou născuți le revine părinților. Însă, copiii invizibili provin din comunități dezavantajate/grupuri vulnerabile, iar în aceste condiții compartimentele de asistență socială au un rol foarte important.

De citit (în linkul de mai jos), mai ales de către angajații responsabili (cu sau fără studii în domeniul asistenței sociale) de serviciile de asistenta socială din cadrul primăriilor.

Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială (HOTĂRÂRE nr. 797 din 8 noiembrie 2017)

Ce ne dorim prin aceasta initiativă?

– identificarea tuturor persoanelor fără CNP.

– demararea procedurilor de înregistrare pentru eliberarea certificatului de naștere pentru fiecare persoană care nu deține un astfel de act.

– demararea procedurilor pentru eliberarea actului de identitate pentru mamele care au născut și nu au act de identitate. Din acest motiv nici copiii născuți nu pot fi înregistrați și nu li se pot elibera certificate de naștere. Practic, pentru stat acești copii nu există.

– integrarea copiilor în sistemul de învățământ. După caz, în sistemul de învățământ normal sau prin programul “A doua șansă”.

 

Ce facem noi, ca organizație civică/voluntari ?

Pe de o parte:

– identificăm și demarăm procedurile de înregistrare a persoanelor fără CNP.

cum?

– întrebam părintele detalii despre locul în care a născut, perioada, etc. După ce dosarul este complet, asistăm/deplasăm părintele la evidența populației pentru înregistrarea tardivă a nașterii. Nu așteptăm ca părintele să rezolve cazul de unul singur pentru că, în cele mai multe cazuri, nici nu știe unde și ce să facă și nici nu se va ambiționa să meargă și să întrebe ce are de făcut, iar copilul nu trebuie “pedepsit” pentru indiferența părintelui.

Pe de altă parte:

– campanii de responsabilizare a compartimentelor de asistența socială din cadrul primăriilor pentru a face anchete și a identifica persoanele fără CNP din localitățile aferente UAT-ului din care fac parte. Un UAT (unitate administrativ-teritorială) poate cuprinde mai multe localități.

– cereri pe Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, referitoare la date statistice privind evidența persoanelor fără CNP, actualizarea paginilor de internet cu atribuțiile compartimentului de asistență socială.

-colaborarea cu serviciile/compartimentele de asistență socială pentru eficientizarea procedurilor de înregistrare a persoanelor fără CNP.

 

Related Work